Søk
Forskning og utvikling

Effekter av arbeidsrettet rehabilitering – Hysnes Helsefort

Langtidsfravær på grunn av sykdom er problematisk for sykemeldte, familier, arbeidsgivere og samfunn. Mange ulike rehabiliteringstiltak har blitt etablert for å forebygge langtidsfravær og varig utfall fra arbeidslivet. Vi har imidlertid lite kunnskap om effektene fra slike rehabiliteringstiltak.

Unicare HT