Søk
Forskning og utvikling

Effekt av diettbasert nitrattilskudd på søvnkvaliteten hos KOLS pasienter

KOLS pasienter opplever ofte søvnrelaterte pusteforstyrrelser som kan gi dårlig søvnkvalitet og symptomer som trøtthet og hodepine. Det er behov for måter å bedre søvnkvaliteten for pasientgruppa.