Søk

Forskningsprosjekt CaReScreen-Cancer Rehabilitation Screen

Utvikling av digital og forskningsbasert beslutningsstøtte for henvisning til og gjennomføring av kreftrehabilitering.

Mange kreftpasienter opplever senvirkninger av sykdom og behandling, og har behov for rehabilitering. Rehabilitering har som mål å gi kreftpasienter muligheten til å komme tilbake til hverdagen så raskt som mulig og hjelp til å håndtere endringer som følger av sykdommen og behandlingen. Dessverre er det mange kreftpasienter og kreftoverlevere som ikke mottar rehabilitering eller som ikke mottar riktig rehabilitering til riktig tid.