Søk

Stressmestring

Hvordan bedrifter jobber med stressmestring og kartlegging av stressfaktorer på arbeidsplassen blir stadig viktigere i en hektisk arbeidsdag. Årsakene til arbeidsrelatert stress skyldes ofte måten arbeidet er organisert og tilrettelagt på, og hvordan arbeidsoppgavene er fordelt. Unicare hjelper din bedrift med stressreduserende tiltak og stressmestring for dine ansatte.