Søk

Klage- og varslingssaker

God håndtering av klage- og varslingssaker krever at bedriften har gode rutiner og rammeverk. Dette er har ikke bare betydning for lovverket, men også for den som varsler, bedriften og arbeidsgiver. Hvordan håndterer din bedrift klage- og varslingssaker?