Søk

Det du trenger å vite om 12-trinnsmodellen

12-trinnsmodellen er basert på storboken og behandlingsfilosofien til Anonyme Alkoholikere.

Dette er et handlingsprogram og et selvhjelpsprogram tuftet på åndelige prinsipper, profesjonalisert gjennom private klinikker og «community programs» i USA.

Dette er en anerkjent behandlingsform for rusavhengige og spilleavhengige.