Søk

Hva koster det?

Det er fritt brukervalg dersom du har fått vedtak om hjemmetjenester fra kommunen, og det er dermed ingen ekstra kostnader knyttet til å velge oss som leverandør.

Det er kostnadsfritt å velge Unicare som leverandør av hjemmesykepleie og for praktisk bistand (hjemmehjelp) og betaler du de samme satsene som til kommunen.

Se Oslo kommunes sider for pris på hjemmesykepleie

Se Oslo kommunes sider for pris på hjemmehjelp

Privat kjøp av tjenester betaler du derimot selv. Pris avhenger av type tjeneste og tid på døgnet:

Praktisk bistand

Tjenesten tilbys på hverdager fram til kl. 16:00 for kr 500,- per time.

Hjemmesykepleie

Dag (før kl. 17:00): 550,-/time
Kveld (etter kl. 17:00) og helg: 800,-/time
Helligdager: 975,-/time

Kunden faktureres for hver påbegynte halvtime.