Søk

Fritt brukervalg

Klart du kan velge!

Det er fritt brukervalg i Oslo og Bærum kommune. Brukervalg innenfor tjenester i hjemmet innebærer at tjenestemottakeren selv skal kunne velge tjenesteleverandør uten ekstra kostnad.

Har du fått et vedtak på hjemmesykepleie eller praktisk bistand (hjemmehjelp) kan du velge Unicare Hjemmetjenester helt kostnadsfritt og kan velge oss som leverandør på lik linje som den kommunale tjenesten. Hvis du bor eller midlertidig oppholder deg i kommunen/bydelen og trenger nødvendig helsehjelp har du også rett på vedtak fra kommunen og kan benytte deg av fritt brukervalg.

Unicare hjemmetjenester avdeling Oslo leverer hjemmesykepleie, praktisk bistand og private tjenester til alle 15 bydelene. Dag, aften og natt.

Unicare hjemmetjenester Bærum leverer hjemmesykepleie, praktisk bistand og private tjenester Dag og aften. Du har mulighet til å kjøpe private tjenester på natt men dette er ikke en del av tjenestekonsesjon i Bærum kommune.

Slik bytter du leverandør:

Vil du bytte leverandør må du skrive eller ringe til kontaktpunkt for helse og omsorgtjenester i din bydel eller kommune. Husk å oppgi hvilken leverandør du har i dag og hvilken leverandør du ønsker å bytte til. Bruk gjerne skjemaet for bytte av leverandør som du kan sende i posten. Det er 10 dagers oppsigelsestid.

Du kan lese mer om fritt brukervalg på Oslo kommune sine sider her

Les mer om tjenesten på Bærum kommunes sider her

Når du velger Unicare Hjemmetjenester som leverandør, kan du også kjøpe tilleggstjenester utover vedtaket. Dette kan gi mer omsorg og mer frihet. Les mer om tilleggstjenester her.