Søk

Fritt brukervalg

Det er fritt brukervalg i Oslo kommune, som vil si at du selv står fritt til å velge hvilken leverandør du vil motta hjemmesykepleie eller hjemmehjelp fra.

Du kan velge en privat leverandør på lik linje som den kommunale tjenesten, uten at det koster deg noe ekstra. Hjemmesykepleie er gratis, for praktisk bistand (hjemmehjelp) betaler du samme egenandel uansett om du velger en privat eller kommunal leverandør. I Oslo leverer vi både hjemmesykepleie og praktisk bistand til alle 15 bydelene.

Du kan lese mer om fritt brukervalg på Oslo kommune sine sider her