Søk

For pårørende og arbeidsgiver

Pårørende og arbeidsgivere vil oppleve avhengige på ulike måter. Like fullt er kunnskapen om hvordan man skal forholde seg, den samme. Et kjært familiemedlem eller en nær kollega – hvordan kan vi hjelpe på beste måte? Tilpasser vi oss situasjonen uten at vi er klar over det – og øker problemet? Det er viktig at en god prosess begynner bra. Unicare 12Trinn har kompetanse på dette området.