Søk

Hva er BPA?

BPA står for brukerstyrt personlig assistanse. Dette er en ordning for personer med ulike former for funksjonsnedsettelser som har behov for hjelp i hverdagen.