Søk

Dagsenter

Dagsenteret er et tilbud tilrettelagt for voksne med ulike funksjonshemninger. Vi har tilbud om dagsenter både på Valhall og Helsfyr i Oslo.

Vi er opptatt av å gi brukere et innholdsrikt og tilpasset tilbud der aktivitet, trening og utvikling i dagliglivets ferdigheter er de viktigste momentene. Vi har stor fokus på fagutvikling og ønsker å tilføre økt livskvalitet til brukerne våre.

Dagsenteret har tilrettelagte rom for brukere som har behov for å trekke seg tilbake fra felleslokalene. I tillegg har vi forskjellige aktivitetsrom med for eksempel musikkinstrumenter og musikkanlegg, og et flott sanserom. Dagsenteret disponerer minibusser som er tilpasset rullestolbrukere og personbil til utflukter og gjøremål. I tillegg til faste aktiviteter og trening har vi også plass til lek og moro og vi er på Risenga svømmehall flere ganger i uken.

Vi arbeider målrettet med å skape struktur og forutsigbarhet, redusere utfordrende adferd og legge til rette for god samhandling. Vi prioriterer aktivitetene etter tjenestemottakernes dagsform og ønsker, og samarbeider tett med for eksempel veiledere fra voksenrehabiliteringen, voksenopplæringen, ergoterapeut/fysioterapeut i bydelene, foresatte og andre som det er naturlig å samarbeide med.

  • Alle brukere har en primærkontakt/ kontaktperson som de kan forholde seg til.
  • Vi har hente-/bringetjeneste for brukere som trenger dette.
Adresse:

Avdeling Helsfyr
Fyrstikkalléen 19
0661 Oslo
Tlf.: 98 25 96 92

Avdeling Vallhall
Dronning Margretes vei 11
0661 Oslo
Tlf.: 47 60 38 06

Avdelingsleder:

Renate Bjergene
Tlf.: 989 06 288
Mail Renate