Søk
Unicare BAB

Om oss

Vårt mål er å til enhver tid tilby høy faglig kvalitet i omsorg uansett alder, forutsetninger og bistandsbehov. Vi ønsker med vår kompetanse å bistå til å skape en trygg og forutsigbar hverdag for våre brukere.

Våre verdier; engasjert, kompetent og respektfull skal gjenspeile i hvordan vi arbeider. Vi jobber tett opp mot et fagadministrativt system (FAS). FAS har som hovedmål å ivareta kvalitetssikring av individuelle tjenesteopplegg gjennom gode og lett tilgjengelige tjenestebeskrivelser og rutiner for samhandlingen med brukeren.
Vi har et kreativt, engasjert og godt kurset personell der flere har utdanningsbakgrunner innenfor helse, sosial- eller pedagogisk-relaterte fag.
Alle brukerne våre har en primærkontakt som sammen med brukers basegruppe (sentrale nøkkelpersonell) følger opp, utarbeider og evaluerer mål og tiltak. Et gjennomgående fokus i basegruppene er å ivareta brukers behov og interesser.
Vi samarbeider tett med veiledere fra voksenhabiliteringen, voksenopplæringen, ergoterapeut/fysioterapeut i bydelene, foresatte og andre instanser/sentrale roller i brukers hverdag.

Unicare er et av Norges største private helseforetak. Vi leverer også tjenester innen:

Vårt helhetlige tjenestetilbud er noe av det som styrker oss som leverandør, da vi samarbeider og henter kompetanse på tvers av avdelingene.