Søk
Dagsenter

Faglig tilnærming

Etter mange års arbeid med utviklingshemmede har vi tilegnet oss god kunnskap og erfaringer omkring brukergruppen. Vi gir et helhetlig dagtilbud ut ifra brukerens omsorgsbehov, funksjonsnivå og interesser.