Søk
Dagsenter

Aktiviteter

Aktiviteter for den enkelte bruker blir tilrettelagt basert på kartleggingen av funksjonsnivå, behov for bistand, helse, ADL ferdigheter og interesser.