Søk
AVLASTNINGSTJENESTER

Vårt aktivitetstilbud

Aktiviteter for den enkelte bruker vil bli valgt ut på bakgrunn av kartleggingen av funksjonsnivå, behov for bistand, helse, ADL ferdigheter og interesser.