Søk
AVLASTNINGSTJENESTER

Vår faglige tilnærming

Etter mange års arbeid med  psykisk utviklingshemmede har vi tilegnet oss god kunnskap og erfaringer omkring brukergruppen. Vi gir et helhetlig dagtilbud ut ifra brukerens omsorgsbehov, funksjonsnivå og interesser.

BPA tjenester Unicare