Søk
AVLASTNINGSTJENESTER

Kriseavlastning

Er det behov for kriseavlastning har vi kapasitet og mulighet til å ta imot brukere på kort varsel.
Omfanget varierer og vi gjør individuelle tilpasninger etter familien og brukernes behov for kriseavlastning. Vi gjør oppmerksom på at dette ikke er en del av rammeavtalen med Oslo kommune.

Kontaktinformasjon Daglig leder
Turid Bondevik
Tlf: 488 90 6 15
Mail: turid.bondevik@unicare.no