Søk

Yrkeshygiene

God yrkeshygiene fremmer helsen til ansatte og forebygge arbeidsrelaterte sykdommer og yrkesskader. Vi identifiserer og kartlegger kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer. På den måten kan din virksomhet redusere eller fjerne helserisiko for dine ansatte.