Søk

Systematisk HMS-arbeid

Loven stiller krav til hvordan HMS-arbeidet gjennomføres og hva det skal omfatte. Det er du som leder har ansvaret for de ansattes helse, miljø og sikkerhet på jobben. Har du oversikt?