Søk

Sykefraværsarbeid

Regelverket pålegger arbeidsgiver en rekke oppgaver i forbindelse med forebygging, tilrettelegging og oppfølging av sykefravær. Har du klare rammer og rutiner som gjør sykefraværsarbeidet rettferdig og forutsigbart?