Søk

Jordmor

Har din bedrift behov for jordmortjeneste? Gravide ansatte kan trenge tilpasning og tilrettelegging av arbeidssituasjonen. Med god dialog kan både den gravide arbeidstakeren og bedriften få dekket sine behov.