Søk

Ergonomi

Ergonomi handler om forholdet mellom arbeidsmiljø, teknikk og mennesket. Muskel- og skjelettplager er blant de hyppigste årsakene til sykefravær i Norge, og arbeid og bevegelse kan være god medisin.