Søk

AKAN

Godt arbeid med AKAN og en tydelig policy på arbeidsplassen er viktig for å forebygge og håndtere rus og avhengighet i norsk arbeidsliv. Har din bedrift tydelige rutiner og rammer for AKAN?