Søk

Våre tjenester

Med Unicare som bedriftshelsetjeneste får du en skreddersydd pakke tilpasset din bedrift.

Våre tjenester

Her er noen av tjenestene vi kan tilby din bedrift:

AKAN

Godt arbeid med AKAN og en tydelig policy på arbeidsplassen er viktig for å forebygge og håndtere rus og avhengighet.

Les mer

Arbeidshelse

En forutsetning for god arbeidshelse er et sunt arbeidsmiljø der det settes fokus på forebyggende tiltak.

Les mer

Ergonomi

Gode retningslinjer for ergonomi på arbeidsplassen forebygger sykdom blant ansatte.

Les mer

Jordmor

Gravide ansatte kan trenge tilpasning og tilrettelegging av arbeidssituasjonen. Vi bistår og veileder.

Les mer

Sykefraværsarbeid

Regelverket pålegger arbeidsgiver oppgaver med forebygging, tilrettelegging og oppfølging av sykefravær.

Les mer

Yrkeshygiene

God yrkeshygiene fremmer helsen til ansatte og forebygge arbeidsrelaterte sykdommer og yrkesskader.

Les mer