Søk

Hvorfor trenger du oss?

Vi setter systematisk HMS-arbeid på agendaen i din bedrift.

Unicare bedrifthelsetjenestes viktigste oppgave er å bistå bedrifter i arbeidet med å sikre godt og forsvarlig arbeidsmiljø.

Det er arbeidsgiver som har ansvaret for at arbeidsmiljøet i virksomheten er forsvarlig. Dette kan gjøres på to måter: enten ved at bedriften jobber med dette på egenhånd, eller at man får bistand fra en ekstern partner. Vi i Unicare har lang erfaring med å bistå bedrifter med å skape sunne og trygge arbeidsforhold.

Her finner du oversikt over bransjer som har plikt til å knytte seg bedrifthelsetjenester.

Vi har som mål å skape gode arbeidsforhold sammen med kundene våres. Dette gjør vi ved å kartlegge og følge opp arbeidsmiljøet og komme med forslag til forbedringer. Sammen med bedriften din utvikler vi en handlingsplan som beskriver detaljert hvilke oppgaver Unicare skal gjennomføre – for eksempel for det neste året.

Dette kan innebære å:

  • planlegging og gjennomføring av fysiske og organisatoriske endringer
  • utarbeidelse av internkontroll i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet
  • kartlegging av arbeidsmiljøet, foreta undersøkelser og vurdere risiko
  • å foreslå og gjennomføre tiltak som kan forebygge helseskader
  • å overvåke og følge opp arbeidstakernes helse når arbeidssituasjonen tilsier det
  • å foreslå og gjennomføre tilrettelegging av arbeidet for den enkelte
  • informasjon og opplæring om helse-, miljø- og sikkerhet
  • oppfølging av henvendelser fra arbeidstaker, verneombud og arbeidsmiljøutvalg

Sammen med din bedrift finner vi tiltak som bidrar til at HMS-arbeidet blir systematisert og kommer på dagsorden.

Her finner du mer informasjon om våre bedrifthelsetjenester.