Søk

Barnevern

Vi tilbyr heldøgns omsorg og miljøterapeutisk behandling for barn og unge, plassert med hjemmel i barnevernsloven.

Unicare Små Enheter

Hvem er vi?

Vi skal sikre et verdig liv for våre beboere. Det er utsatte barn og ungdom vi først og fremst er til for.

Les mer om oss her

Målgruppe

Målgruppen vår er ofte utsatt for omsorgssvikt og traumer som har bidratt til en utvikling av eksempelvis relasjonsskader og atferdsproblematikk.

Les om målgruppen vår

Kontakt med hjemmet

Vi oppdaterer foreldre/foresatte regelmessig og sørger for å holde god kontakt med hjemmet i de tilfellene der dette er mulig og til barnets beste. Det utarbeides eksemelvis en egen kontaktplan mellom avdelingen og foreldre/foresatte, og normalt involveres barnets foreldre i markeringer av høytider, bursdager og ferieplaner.

Les om hvordan vi holder kontakt med hjemmet