Søk
Våre tjenester

Våre tjenester

Unicare leverer spesialisthelsetjenester innen rehabilitering og psykisk helse. På vegne av offentlige oppdragsgivere leverer vi i tillegg BPA og heldøgns helse, bo- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming, samt til mennesker med psykiske lidelser og rusutfordringer.

Ikon for rehabilitering hos Unicare

Psykiske helsetjenester

Boliger for mennesker med psykiske lidelser og rusutfordringer.
Borger

Poliklinisk utredning og behandling for barn og  voksne pasienter med psykiske lidelser og/eller utviklingsforstyrrelser.
Unicare Coperio

Digitale psykologtjenester
Cope