Søk

Høstens timeplan er klar!

På grunn av smittevernhensyn vil vi i en periode ha færre deltakere på gruppene. Vi evaluerer fortløpende om det er behov for å gjøre endringer. Det er viktig at alle som skal delta på en gruppe melder seg på i Appen vår på forhånd, og vi ønsker at man kun melder seg på timer man har intensjon om å delta på! Vi vil også fortsette med påmelding til egentrening i apparatsalen! Husk å trekke kortet når du kommer på trening!    

Timeplan høsten 2020!

 

 

Publisert:
27. juli, 2020