Søk

Rehabilitering etter Covid-19 sykdom

Mange pasienter sliter med ulike symptomer i etterkant av Covid-19 sykdom, slik som nedsatt motorisk funksjon, nedsatt kognitiv funksjon, utmattelse, nevromuskulære plager og svelgvansker.  

Unicare Steffensrud har et tilbud til deg som sliter med en eller flere av disse ettervirkningene. Som har vansker med å komme deg tilbake i jobb, eller har utfordringer med de daglige aktiviteter etter Covid-19 sykdom. Du kan søke et opphold hos oss uavhengig av om du har vært innlagt på sykehus som følge av sykdommen.

Les mer om vårt tilbud  ved Steffensrud:

Beskrivelse Nevrologisk sykdom/senskader etter Covid-19 sykdom 

Rehabilitering etter Covid-19 (koronavirus) – UNICARE

Publisert:
28. mai, 2021