Søk

Rehabilitering etter covid-19 (koronavirus)

Mange pasienter med alvorlige forløp av covid-19 sliter med ulike symptomer i etterkant av sykdommen, slik som nedsatt lungefunksjon, tung pust, nedsatt kognitiv funksjon, angst, depresjon og nevromuskulære plager. Vi har tilbud til deg som sliter med begrensninger etter covid-19 uavhengig av om du har vært innlagt på sykehus som følge av sykdommen. Rehabiliteringsprogrammet tilbys som individuelt opphold eller gruppeopphold. Vi tilpasser programmet til deg og dine behov. Oppholdets lengde er individuelt tilpasset (2-5 uker).
Målsetting
 • Økt kunnskap om egen helse og hvordan komme tilbake til hverdagen igjen
 • Mestre ny livssituasjon
 • Bedre funksjon i dagliglivet og økt livskvalitet
Innhold

Rehabiliteringsprogrammet består av følgende hovedområder: medisinsk vurdering, veiledet trening, psykososial støtte og arbeidsliv.

Et tverrfaglig team bestående av lege, sykepleier, fysioterapeut, sosionom, ergoterapeut, bioingeniør og klinisk ernæringsfysiolog samarbeider med deg i rehabiliteringsprosessen. Sammen definerer vi de kortsiktige og langsiktige målene, og dokumenterer dette i en rehabiliteringsplan. Du vil følge en individuelt tilpasset timeplan.

 • Medisinsk vurdering ut fra dine symptomer og opplysninger fra henvisning. Vurdering av hjerte- og lungefunksjon samt andre relevante kartlegginger.
 • Alle fysiske aktiviteter tilpasses ditt funksjonsnivå, og vil bestå av varierte treningsformer med mål om å øke kondisjon og styrke. Treningene er veiledet individuelt og i
 • Oppfølging av sosionom, ergoterapeut, klinisk ernæringsfysiolog og sykepleier basert på dine utfordringer. Dette kan være arbeidsliv, NAV, daglige aktiviteter, kosthold / ernæring eller stress og angst.
 • Tilbud om individuelle støttesamtaler for pårørende ved behov og/eller bistand til å finne egnet tilbud lokalt.
 • Epikrise til henvisende instans og fastlege etter gjennomført rehabilitering.
 • Ved behov for individuell plan (IP) vil vi varsle kommunens koordinerende enhet for habilitering for videre oppfølging.
Oppstart
 • Fortløpende inntak, ta kontakt med oss på telefon 72 40 95 00 for ledige plasser
Søknadsprosedyre
 • Du kan henvises til oss direkte fra sykehus. Henvisninger fra fastlege, poliklinikk og privatpraktiserende avtalespesialister sendes til Regional vurderingsenhet (RVE).
 • Du kan i tillegg søke om egenbetalt rehabilitering eller gjennom forsikringsordninger
 • Les mer om henvisning og inntak på hjemmesidene våre

 

Søkeord: Korona, corona, koronavirus, coronavirus, virus, covid-19, covid, kovid, kovid-19, rehabilitering

Publisert:
15. januar, 2021