Prosjektet «Brukeren i sentrum»

Myndighetene stiller krav til brukermedvirkning i utvikling av helsetjenesten. En kartlegging gjennomført våren 2018, viser at det er ingen andre private rehabiliteringsinstitusjoner i Norge som arbeider systematisk med brukermedvirkning på tjenestenivå innen hjerterehabilitering. Hovedmålet i prosjektet «Brukeren i sentrum» er å bidra til økt mestring og livskvalitet hos personer med hjertesykdom og deres pårørende. Dette … Fortsett å lese Prosjektet «Brukeren i sentrum»