Søk

Pasientene er svært fornøyd etter oppholdet ved Unicare Røros

Folkehelseinstituttet har i 2020 gjennomført en nasjonal undersøkelse av brukeropplevd kvalitet innen rehabilitering. Undersøkelsen inkluderer private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtaler med et regionalt helseforetak og offentlige sykehusavdelinger hvor pasienter mottar rehabilitering over en gitt tidsperiode.  Resultatene er nylig publisert.  For Unicare Røros er det hyggelig lesing, vi scorer over landsgjennomsnittet på samtlige spørsmål som stilles i undersøkelsen.    

Vi ønsker stadig å bli bedre, tilbakemeldinger fra pasienter utgjør selve grunnlaget for vårt forbedringsarbeid.  Vi retter en stor takk til alle som har svart på undersøkelsen.

Her er link til nasjonale resultater, samt for Unicare Røros spesifikt:

Nasjonale resultater

Unicare Røros

Publisert:
20. mai, 2021