Søk

Unicare Røros tilbyr nå rehabilitering for Parkinson og MS

Vi tilbyr rehabilitering for deg med nevrologisk sykdom (Parkinson og MS) gjennom ordningen Fritt behandlingsvalg.

Målgruppe: Personer over 18 år med parkinsonisme / Parkinsons sykdom eller multippel sklerose (MS).
Unicare Røros tilbyr nå rehabilitering for Parkinson og MS
Foto: Trine Lysholm Hagan

Varighet: Vi tilbyr både dag og døgnopphold, varighet tilpasses individuelt. Tilbudet gjennomføres både som individuelt opphold og gruppeopphold.

Mål:  Bidra til å bedre eller vedlikeholde din fysiske, psykiske, kognitive og sosiale funksjon, samt forsinke sykdomsprogresjon. 

Innhold: Det er dine mål og hva som er viktig for deg som i hovedsak bestemmer tilbudet vi gir deg, vi tilpasser rehabiliteringsprogrammet til din funksjon og dine behov.  

Oppholdet starter med tverrfaglig funksjonsvurdering og fastsettelse av behandlingsmål og tiltak. Vi vurderer din funksjon i daglige gjøremål, gangfunksjon, kognitiv funksjon, balanse, styrke og kommunikasjon/språk. Det utarbeides en rehabiliteringsplan med dine mål og aktuelle tiltak.  Planen evalueres og justeres underveis i oppholdet.  

Innholdet i tilbudet er basert på faglig kunnskap og erfaringsutveksling. Det legges stor vekt på aktivitetsmestring og økt kunnskap om sykdommen. Din timeplan vil inneholde aktiviteter som fysisk aktivitet, kognitiv treningADL-hverdagsaktiviteter og utprøving av tekniske hjelpemidler, psykisk helse, kost og ernæring, samliv og seksualitet, arbeid, – utdanning og fritid og friluftsaktiviteter. 

Oppfølging etter oppholdetSammen med deg planlegger vi tiden etter rehabiliteringsoppholdet. Vi kartlegger dine behov for videre oppfølging i hjemmet, i kommunen og evt. på arbeidsplassen. Ved avreise utarbeides en tverrfaglig sluttrapport som sendes henvisende instans og fastlege. 

Les mer om tilbudet her: https://unicare.no/tjenester/rehabilitering/vare-rehabiliteringstilbud/rehabilitering-ved-nevrologisk-og-nevromuskulaer-sykdom/

Publisert:
04. mai, 2021