Søk

Filmpremiere – «Brukeren i sentrum» et prosjekt ved Unicare Røros

Nybrottsarbeid   Prosjektet har prøvd ut en samarbeidsmodell hvor personer som lever med hjertesykdom og pårørende (erfarne brukere) har samarbeidet med fagpersoner for å videreutvikle hjerterehabiliteringstilbudet ved Unicare Røros. Ingen andre private hjerterehabiliteringsinstitusjoner i Norge har samarbeidet systematisk med erfarne brukere i planlegging og gjennomføring av et hjerterehabiliteringstilbud, selv om helsemyndighetene har klare føringer om brukermedvirkning på tjenestenivå.

Enestående samarbeid lokalt

Samarbeidet med LHL Røros lokallag har vært enestående. LHL Røros lokallag ved leder Kjell Engan har bidratt helt fra vi utarbeidet søknaden om prosjektmidler til Stiftelsen-Dam i 2017 og videre som representant i styringsgruppe sammen med Irene Skårdal, LHL Holtålen lokallag.

 

Kunnskapsrike og uredde

Arbeidsgruppen til prosjektet består av 7 brukerrepresentanter, alle fra regionen. De har alle bidratt raust og delt sine erfaringer. Samarbeidet mellom de erfarne brukerne og fagpersonene har gitt oss et enda bedre hjerterehabiliteringstilbud. Brukerrepresentantene har vært gode vaktbikkjer og blant annet bidratt til mer bevisst språkbruk. Det er viktig å bruke ord og uttrykk som alle forstår. Fagpersoner og brukerrepresentanter har diskutert om tilbudet treffer målgruppen og hvordan vi best mulig kan tilrettelegge for at pasientene får det de trenger for å ivareta egen helse når de kommer hjem. Her har brukere og fagpersoner utfylt hverandre.

 

Forteller sin historie

De erfarne brukerne bidrar også med å fortelle sin historie. De deler sine erfaringer med pasientene og deres pårørende på hjerterehabilitering, om hva som har vært utfordrende og hvordan de har jobbet for å mestre situasjonen, slik at de får en best mulig hverdag når de kommer hjem. Tilbakemeldingen fra pasientene og deres pårørende er at det er nyttig å høre andre sine historier,  og høste erfaringer fra de som har kommet lengre i rehabiliteringsprosessen. Mange kjenner seg igjen i fortellingen og sier det gir håp og motivasjon. Kan du så kan jeg!

Publisert:
10. september, 2021