Søk

Kartleggings- og vurderingstilbud for muskel- og bløtdelssmerter

I løpet av vårt 1 ukes lange tilbud vil du få en helhetlig og tverrfaglig kartlegging og vurdering av din helsetilstand, funksjonsnivå, livssituasjon, ønsker og behov, som grunnlag for videre anbefalte tiltak. Du vil få individuelle kartleggingssamtaler med lege og fysioterapeut. Andre faggrupper vil du også møte i løpet av uken. Videre innebærer tilbudet utprøving av forskjellige treningsformer og avspenning. Vi presiserer at dette ikke er ett behandlingstilbud.

Publisert:
11. november, 2020