Søk

Kartleggings- og vurderingstilbud for muskel- og bløtdelssmerter

I løpet av vårt 1 ukes lange tilbud vil du få en helhetlig og tverrfaglig kartlegging og vurdering av din helsetilstand, funksjonsnivå, livssituasjon, ønsker og behov, som grunnlag for videre anbefalte tiltak. Den første dagen, under oppmøtet hos oss, vil du ha individuelle kartleggingssamtaler med lege og fysioterapeut. Andre faggrupper vil du møte via videokonsultasjon de neste dagene. Videre innebærer tilbudet utprøving av forskjellige treningsformer og avspenning samt undervisning i form av videoforedrag.

Videokonsultasjon gir oss muligheten til å direkte overføre det vi snakker om, til hverdagen din. Vi kan lettere se hva som kan være utfordrende og veien fra teori til praksis blir kortere.

Er du usikker på om dette er noe du kan gjennomføre. Kan jeg si at vi sender en god veiledning og tar kontakt for å forsikre oss om at du klarer det. Vi bruker Microsoft Teams og man bør ha ett nettbrett eller PC.

Kapasiteten til å kartlegge er for tiden økt. Det betyr at ventelisten vår blir kortere.

#Jeloy #unicarejeløy #rehabilitering #Moss #Videokonsultasjon #vår

Publisert:
11. november, 2020