Søk

Behandlingstilbudet for kroniske muskel- og bløtdelssmerter på Unicare Jeløy

kroniske muskel- og bløtdelssmerter er noe som mange i befolkningen er berørt av. Les om tilbudet vårt og se om det kan være noe for deg.

På grunn av koronapandemien i samfunnet harvi endret på rehabiliteringstilbudet. Opplegget innebærer nå både rehabilitering som inneliggende pasient ved Unicare Jeløy og oppfølging via digital rehabilitering.

Litt om tilbudet 

I vårt helhetlige og tverrfaglige rehabiliteringstilbud for pasienter med kroniske smerter, vil du få en kartlegging og tilpasset behandling i forhold til din helsetilstand, funksjonsnivå, livssituasjon, ønsker og behov.  Det innebærer tverrfaglig undersøkelse og behandling, undervisning/samtalegrupper, tilpasset trening (ute, i gymsal og i basseng), tøyning- og avspenning, og individuell behandling av muskelsmerte.

I starten av oppholdet vil du ha individuell undersøkelse med lege og fysioterapeut (som også er din primærkontakt gjennom oppholdet). Andre faggrupper vil du møte i løpet av oppholdet. Vårt smerteteam består av legespesialist, lege, fysioterapeut, psykologspesialist, sosionom, attføringskonsulent og sykepleier.

Programmet består av 3 faser, og det er viktig at du deltar i alle.

  • Fase 1: 3 ukers intensiv rehabilitering.
  • Fase 2: ca. 2 måneder hjemme der du trener på å få til det du bestemte deg for i Fase 1.
  • Fase 3: 1 ukes intensiv rehabilitering. Fokus er på evaluering og korrigering av det du har gjort i fase 2, og på planlegging og utforskning av tiltak for tiden etter avsluttet opphold.

Vårt mål er at du etter avsluttet rehabilitering skal ha oppnådd betydelig symptomlette, en korrekt og trygg forståelse av hva som vedlikeholder lidelsen din, hvilke muligheter du har til videre bedring, og hvordan du best kan nå dine mål.

Ber alle om å holde seg oppdatert på vår hjemmeside i forhold til retningslinjer før og under opphold ved Unicare Jeløy.

Ring inntakskontoret for spørsmål.

Publisert:
12. november, 2020