Søk

Unicare Helsefort åpner opp for besøkende

Vi er glade for at vi nå endelig kan åpne opp for besøkende på Unicare Helsefort. Vi følger strenge regler for besøk på enheten for å redusere muligheten for smittespredning. Det er derfor viktig at du følger de føringer som gis slik at vi kan ivareta tryggheten til den du besøker, andre pasienter og våre ansatte. Besøk kan ha en maksimal varighet på 1 time og skal fortrinnsvis gjennomføres utendørs, alternativt på pasientens rom. Du må avtale ditt besøk med oss, hvor mange som kan komme og  få tidspunkt for besøket. For avtale, ring oss på 738 55 300.

Vi oppfordrer deg til å lese gjennom følgende før du ankommer Unicare Helsefort:

Kom gjerne noen minutter før oppsatt tid for besøk. En av våre ansatte møter deg ute og vil gi deg nødvendig informasjon.

  • Vi oppfordrer deg til å komme i rent tøy og med rengjorte hender
  • Det er veldig viktig å ha fokus på god håndhygiene under hele besøket på senteret og særlig ved ankomst og avreise. Vi har håndsprit lett tilgjengelig i hver oppgang.
  • Når du får anvist rom skal du gå rett til rommet der pasienten bor uten å oppholde deg i fellesarealer.
  • Det er dessverre ikke anledning for deg til å ha nærkontakt med den du besøker. Det betyr at det ikke er mulig å klemme, ta på hverandre eller ha fysisk kontakt. Du må holde minimum en meter avstand til den du besøker, noe vi har lagt til rette for når du kommer.  Dette gjelder både ute og inne.
  • Ved behov for assistanse eller om det er noe du lurer på under besøket kan ansatte kontaktes på 738 55 300. Hvis den du besøker har rullestol ber vi om at du ikke er i kontakt med denne.
  • Du må passe på å holde god avstand til andre pasienter og våre ansatte – minimum 2 meter.
  • Ta på minst mulig kontaktflater når du beveger deg på området. Vi kommer til å rengjøre alle kontaktflater i etterkant og vil derfor be deg om å melde fra til oss hva du har tatt på slik at vi kan desinfisere disse.
  • Ved behov for bruk av toalett skal du benytte toalettet på rommet til den de besøker. Dette må informeres om til våre ansatte etter besøket.
  • Vi ber om at du avklarer med oss om du ønsker å ta med noe til den du besøker

Vi skjønner at dette kan være mye og forholde seg til, og håper du har forståelse for at vi i denne perioden må ha strenge tiltak for å ivareta tryggheten til de du besøker, øvrige pasienter og våre ansatte.

Publisert:
20. mai, 2020