Søk

Velkommen til seminar om overvekt hos barn og unge 14. februar

Unicare Friskvern ved Team Frisk Familie har gleden av å invitere kolleger og samarbeidspartnere til seminar om overvekt hos barn og unge.  

Tema:

  • Kommunikasjon med ungdom

Målgruppe:

  • Helsepersonell i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten
  • Frisklivssentraler
  • Folkehelsearbeidere
  • Frivillige aktører innen helsearbeid

Hvor: Unicare Friskvern, Asker sentrum (5 min fra Asker togstasjon)

Pris (inkl. god lunsj og forfriskninger): 990,-

Påmeldingsavgift betales til kontonummer 81012892837, eller oppgi fakturaadresse ved påmelding.

NB! Merk betaling med navn, arbeidssted og stilling.

Har du spørsmål eller ønsker å melde deg på, kontakt Kristin Telneset:
kristin.telneset@unicare.no
Tlf.: 66752300

Påmeldingsfrist: 1. februar 2019

Du kan lese mer om Unicare Friskvern her.

PROGRAM

08:30 – 08:45: Registrering

08:45 – 09:00: VELKOMMEN v/ klinikksjef Julie Vister Nordbø

09:00 – 09:30: Frisk Familie: Behandlingsopplegg og resultater

09:45 – 11:30: «Samtaler med ungdom om psykisk helse – hvordan skape et rom for å fortelle om det strevsomme». Hilde Rovik-Nyberg er psykologspesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi. Hun har allsidig erfaring fra lavterskeltilbud, psykiatrisk døgnavdeling og poliklinikk (BUP), med å hjelpe ungdommer og deres familier.

11:30 – 12:15: LUNSJ

12:15 – 15:00: «Behandling av barn og ungdom med fedme: Hvordan få den gode samtalen med ungdommen og med foreldrene?». Hanna Flækøy Skjåkødegård er stipendiat ved Universitet i Bergen. Hun forsker på behandling av sykelig fedme hos barn og ungdom, herunder familiebasert kognitiv atferdsterapi, samt søvn, fysisk aktivitet, barrierer for behandlingsdeltakelse og spiseatferd. Hanna har jobbet med behandling av barn og ungdom med sykelig fedme ved Poliklinikk for overvekt, Haukeland Universitetssykehus, og som rådgiver ved Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet. Hun er spesialfysioterapeut med en mastergrad i fedme og folkehelse fra NTNU. Hanna er ansvarlig for fysisk aktivitet i det nasjonale prosjektet «Fra kunnskap til handling – Overvekt og fedme hos barn og unge», videre er hun norsk representant i den kliniske komiteen i det internasjonale forbundet for barnefysioterapi (IOPTP).

15:00 – 15:30: Oppsummering

Publisert:
03. januar, 2019