Søk

Fagdag 28.august: Skulderfunksjon etter hjerneslag

Hvordan bedre skulderfunksjon hos pasienter etter hjerneslag? Unicare Fram arrangerer kurs for helsepersonell som jobber med rehabilitering av pasienter etter hjerneslag. Hva vet vi om skulderplager etter hjerneslag? Og hvordan undersøker og behandler vi dem best mulig?

Foredragsholder: Line Syre, spesialist i nevrologisk fysioterapi MNFF og internasjonal Bobathinstruktør

Program:

10.00-10.30 Registrering og velkommen
10.30-12.00 Teori
12.00-12.30 Lunsj
12.30- 13.30 Teori forts.
13.30-15.00 Pasientdemonstrasjon
15.00-16.00 Klinisk refleksjon/diskusjon
16.00-16.20 Kaffe/te
16.20-17.45 Praktisk trening
17.45-18.00 Avslutning

Med forbehold om endringer.

Dato: 28.august 2018
Tid: 10.00-18.00
Adresse: Rykkinnveien 100, 1349 Rykkinn

Påmelding:

For spørsmål og påmelding, kontakt Elisabeth T. Gundersen, FoU- og kvalitetsleder: Elisabeth.gundersen@unicare.no

Pris: 1450,- (inkl. lunsj, kaffe/te)
Påmeldingen er bindende.

Førstemann til mølla gjelder – begrenset antall plasser.
Frist for påmelding er 10.august.

Publisert:
28. juni, 2018