Søk

Digital rehabilitering

Vi tilbyr rehabilitering på dagtid med kort ventetid, til pasienter innenfor kategoriene hjerneslag, nevrologi, amputasjon eller som har arbeid som mål (arbeidsrettet).
Digital rehabilitering
Uterehabilitering Unicare Fram feb 20201

Dette er et 6 ukers tilbud med oppfølging 2-3 dager i uken av et tverrfaglig team. Dette tilbudet er særlig tilpasset pasienter med omsorgsansvar eller som er delvis i jobb.

Grunnet Covid-19 er vårt dagtilbud for tiden i stor grad digitalt, med samtaler, grupper og undervisninger på TEAMS, samt to faste møtepunkt hos oss med utendørs gruppetrening tilpasset ulike funksjonsnivå og plager. Vi tar smittevern på alvor og tilrettelegger oppholdet til pasientens behov.

Publisert:
11. februar, 2021