Søk

Åpent for besøkende på Unicare Fram

Vi er glade for at vi nå endelig kan åpne opp for besøkende på Unicare Fram. Vi følger strenge regler for besøk på enheten for å redusere muligheten for smittespredning. Det er derfor viktig at du følger de føringer som gis slik at vi kan ivareta tryggheten til den du besøker, andre pasienter og våre ansatte. Besøk gjennomføres utendørs, og det er 2-meters regelen som gjelder. Du må, i samråd med pasienten du skal besøke,  avtale ditt besøk med oss og komme til avtalt tidspunkt.

Publisert:
22. mai, 2020