Søk
Ofte stilte spørsmål

Spørsmål og svar om Unicare

Unicare

NHO har laget en oversikt over ofte brukte myter og dertil hørende fakta i forbindelse med konkurranseutsetting av helsetjenester.

Se oversikten her.

Åpne på egen side

Unicare er et av Norges største private helseforetak. Vi leverer tjenester innen rehabilitering, eldreomsorg, boliger og avlastning, BPA, barnevern og bedriftshelse. Vi driver også ti vårdcentraler i Sverige. De fleste tjenestene våre leverer vi på oppdrag fra stat, kommuner, fylker og bedrifter.

Åpne på egen side

De fleste tjenestene våre leverer vi på oppdrag fra stat, kommuner og fylker, og det koster ikke noe ekstra for brukeren å få tjenestene levert fra Unicare. Det koster for eksempel det samme om du velger sykehjemsplass eller BPA fra Unicare som det gjør dersom du benytter deg av kommunens tilbud.

Dette kan du lese mer om på sidene til tjenestene våre.

Åpne på egen side

Unicare Holding as eies av sine to gründere, Tom Tidemann og Una Aas, sammen med eksterne investorer. Våre to gründere er fortsatt aktivt med i driften av Unicare, henholdsvis som konsernsjef og som direktør for datterselskapet Unicare Helse as.

Du kan lese mer om vår eksterne investor G Square her.

Alle Unicares datterselskaper eies 100 % av Unicare Holding as.

Åpne på egen side

Siden Unicare startet i 2008 har det aldri vært utbetalt utbytte til eierne, alt overskudd har hvert år blitt re-investert i driften for å gjøre tjenestene bedre. I februar 2013 var det behov for å få inn flere eiere og styrke kapitalen, og i den forbindelse solgte Tom Tidemann og Una Aas seg ned med 50 %. Fortjenesten av dette salget har flere ganger i media blitt referert til som utbytte fra eldreomsorgen, men salget skjedde flere måneder før vi overtok driften av det første sykehjemmet i Oslo. Denne fortjenesten kom derfor ikke fra eldreomsorgen, men fra private investorer.

Åpne på egen side

Nei. Unicare har tariffavtaler med alle aktuelle fagforbund og vi betaler våre ansatte i henhold til disse. Vi blir gjentatte ganger møtt med påstander om at vi har dårlige arbeidsvilkår for våre ansatte, men dette stemmer altså ikke.

Åpne på egen side

Nei. Unicare har innskuddsbasert pensjon i KLP med 5-8%. Dette gjelder alle ansatte med unntak av sykepleierne, som følger den lovbestemte pensjonsordningen. Unicare har samme pensjonsordning som for eksemepel NRK, Posten og DNB.

Åpne på egen side