Søk
Ofte stilte spørsmål

Spørsmål og svar om Unicare

Rus og avhengighet

Vi ser på familien som medavhengige på den måten at de alltid blir berørt av en nær og kjær som sliter med avhengighet. Det er viktig at de trekkes med på riktig måte gjennom kurs og informasjon, slik at den som gjennomgår programmet blir støttet på best mulig måte. Pårørende kan være en viktig ressurs for underveis å bidra til tilfriskning, og det tilbys derfor familiekurs for pårørende.

Åpne på egen side

Unicare 12Trinn er godkjent innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling (døgnbehandling) som er omfattet av fritt behandlingsvalg. Dette betyr at behandlingen blir dekket av det offentlige. For mer innformasjon om ordningen kan du gå inn på helfo.no.

Klinikken kan tilby behandling til spillavhengige etter nærmere privat avtale. Ta kontakt for spørsmål.

Åpne på egen side

Vi har et fint og innbydende kjøkken, og tilbyr ernæring med fokus på et sunt kosthold etter statens ernæringsråd. Menyene består derfor av varierte middagsretter fra ekstern leverandør, samt frokost , lunsj og kvelds bestående av smøremåltid med variert pålegg.

Åpne på egen side

12-trinnsmetoden er en metode som er brukt over tid, helt siden 1930-tallet. Metoden har historisk vært mest brukt på alkoholavhengighet men den kan benyttes på alle typer avhengigheter. Svært mange oppnår å bli rusfrie og får en forbedret livskvalitet. Du vil få nye bekjentskaper i et rusfritt nettverk i tilfriskning.

Åpne på egen side

Det er sentralt at programmet gjennomføres med verktøyene du får opplæring i underveis. Vi vil veilede deg til gode løsninger i tett dialog med deg, og sammen utarbeides det en individuell behandlingsplan og et mål for oppholdet. Gjennom relasjonsbygging er det fokus på inkludering og tillit. Her er det sentralt at du som vår klient erfarer at du kan stole på at vi vet mye om hva som trengs å gjøres for at du skal lykkes med ditt behandlingsopphold gjennom en tett og god dialog.

Åpne på egen side

Du vil få ditt eget oppfølgingsprogram tilpasset dine behov og muligheter. En viktig del av 12-trinnsmetoden er å dele erfaringer med andre og sikre seg selv en hverdag uten avhengighet. Videre vil du få oppfølging fra vurderingsenhet og kommunen etter vurdering av dine behov i samråd med brukermedvirkningsperspektivet.

Åpne på egen side

Unicare 12Trinn er 100% livssynsnøytralt. Vi benytter 12-trinnsmetoden innenfor trygge og livssynsnøytrale rammer og ulike livssyn respekteres hos oss på samme måte som i vårt samfunn for øvrig. Programmet passer for alle uansett livssyn eller trostilhørighet.

Åpne på egen side

Du blir tatt imot av vårt helsepersonell og satt i kontakt med lege og psykolog som vil være dine hovedkontakter. Du vil bli tildelt ditt eget, private rom med bad/wc. Samtidig tidfestes ditt første møte som blir én til én i et eget rom. Du blir da introdusert til selve programmet og du vil få utdelt informasjonsmateriell for oppholdet.

Åpne på egen side

Alle våre ansatte er underlagt den samme taushetsplikten som legekontorer og sykehus, i tråd med helsepersonelloven og personvernlovgivningen.

Åpne på egen side

Unicare 12Trinn holder til på idylliske Fanaseteren på Fanafjellet, en halvtimes kjøretur fra Bergen sentrum og 15 minutter fra Flesland lufthavn. Kjører man Fanaveien til Fanafjellet, ligger senteret rett ved veien på høyre side når man kommer fra Lagunen.

Åpne på egen side

Vi benytter den medikamentfrie 12-trinnsmodellen. Det vil si fokus på nedtrapping fra vanedannende medisiner i samråd med psykiater, lege og psykolog.

Åpne på egen side

Det er et vanskelig spørsmål uten noen klare svar. Men det er endel faresignal og indikatorer vi ber deg om å ta på alvor. Ta kontakt med din fastlege for veiledning til henvisning for døgnbehandling.

Åpne på egen side