Søk
Ofte stilte spørsmål

Spørsmål og svar om Unicare

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Unicare BPA bistår deg som har vedtak om brukerstyrt personlig assistanse (BPA), til å etablere en god og stabil ordning med assistanse.

BPA står for brukerstyrt personlig assistanse. Dette er en ordning for personer med ulike former for funksjonsnedsettelser som har behov for praktisk hjelp i hverdagen. Hovedmålet med BPA er at personer med funksjonsnedsettelser kan leve et så aktivt og uavhengig liv som mulig.

I BPA er bruker det vi kaller en arbeidsleder. Det vil si at brukeren har ansvar for å organisere og drifte tjenesten selv. Man må søke kommunen om å få et vedtak om BPA, og dette vedtaket definerer hvor mange timer assistanse man kan få.

Her kan du lese mer om BPA.

Åpne på egen side

Har du en fysisk eller psykisk funksjonsnedsettelse som gjør at du har behov for hjelp til å mestre hverdagen? Da kan du ha krav på BPA.

Du har krav på BPA dersom du har:

  • En omfattende funksjonsnedsettelse
  • Behov for assistanse for å mestre hverdagen
  • Er i stand til å være arbeidsleder for dine assistenter, eller ha en nærstående som kan fungere som arbeidsleder for assistentene

Retten til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen er regulert i Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a.
I Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 d står retten til BPA beskrevet: «Personer under 67 år med langvarig og stort behov for personlig assistanse etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b har rett til å få slike tjenester organisert som brukerstyrt personlig assistanse. Retten omfatter avlastningstiltak etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6 første ledd nr. 2 for personer med foreldreansvar for hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne. Helsetjenester i avlastningstiltak omfattes ikke.»

Les mer på lovdata.no her.

Du kan også lese mer i disse tre rundskrivene som omhandler ordningen:

Er du fortsatt usikker på hva du skal gjøre? Ta kontakt med oss på telefon 45863329– så finner vi ut av det sammen.

Åpne på egen side

Når du har fått et vedtak om BPA må du velge hvilken leverandør du ønsker at skal bistå deg. Kommunen du bor i vil informere deg om hvilke leverandører som er godkjent der, og eventuelt sende deg informasjon fra de ulike aktørene. Det kan være lurt å kontakte de leverandørene du tenker at kan være aktuelle for deg. Dette er den beste måten å finne ut hvem som kan passe best til å hjelpe akkurat deg og møte dine behov.

Så fort du har valgt leverandør informerer du din kontaktperson i kommunen om hvem du har valgt. Da er alt klart for oppstart. Velger du BPA-tjenester hos oss i Unicare avtaler vi et oppstartsmøte og starter rekrutteringsprosessen av assistenter så raskt vi kan.

Åpne på egen side

For å få vedtak om brukerstyrt personlig assistanse må du sende inn en søknad til din kommune eller bydel. Søknaden din må inneholde en legeerklæring og en redegjørelse av ditt behov for assistanse.

I søknaden er det viktig å få fram nøkkelinformasjon om deg selv, din hverdag og konkret informasjon om ditt behov for assistanse. Her må du også spesifisere hvor mange timer i uken du ønsker personlig assistanse.

Skriv gjerne noe om hvorfor du mener BPA-tjenesten er den riktige ordningen for deg. Si også noe om du eventuelt mottar andre tjenester i hjemmet.

Ønsker du hjelp til søknaden, ta kontakt med oss så kan vi hjelpe deg.

Åpne på egen side

Har du en BPA-ordning men ønsker å bytte? Hvis du ønsker å bytte leverandør av BPA-ordning må du først gi melde fra til din kommune eller bydel. Når vi har fått bekreftet at du blir bruker hos oss avtaler et møte. På dette møtet avtaler vi hvordan vi kan sørge for at du får en best mulig overgang fra tidligere BPA-leverandør og over til oss i Unicare.

Ta gjerne kontakt med oss – så hjelper vi deg.

Åpne på egen side

Hvis du ikke kan være arbeidsleder selv og ikke har noen pårørende som kan være arbeidsleder for deg kan vi, etter avtale med kommunen, påta oss rollen som din arbeidsleder.

Vi jobber selvsagt for at du fortsatt skal få dekket alle dine behov og ønsker på best mulig måte.

Åpne på egen side

Vi i Unicare BPA har mange oppdrag med døgnkontinuerlige tiltak, både med våken og hvilende nattevakter.

Ved store vedtak samarbeider vi tett med deg som arbeidsleder for å utarbeide gode turnuser og oppfølging av selve driften. På den måten får du som mottaker av BPA-tjenester dekket dine behov til alle tider av døgnet.

Åpne på egen side

Vi har bred erfaring med Amyotrofisk Lateralsklerose (ALS). Mange av våre assistenter har god erfaring med å tilrettelegge tjenester for brukere med denne diagnosen. Flere har gått på kurs som omhandler sykdommen, og disse kan bistå med opplæring av nye assistenter ved behov. Vi tilrettelegger også for ytterligere opplæring/kursing når det er nødvendig. Det kan også være mulig å få opplæring på sykehus der dette er aktuelt.

Flere av de som jobber i administrasjonen hos oss i Unicare har også erfaring med diagnosen, både praktisk fra tidligere arbeid i helsevesenet og administrativt med organisering av BPA-ordninger. Vi kan derfor være behjelpelige med tiltak og svare på spørsmål rundt BPA-tjenester i forbindelse med ALS.

Åpne på egen side

Mange tror at det er dyrere å velge en privat leverandør, som f.eks. Unicare, for brukerstyrt personlig assistanse, men slik er det ikke. BPA-ordningen er i utgangspunktet gratis, men kommunen kan kreve en egenandel for enkelte tjenester.

Prisen er altså den samme uavhengig av om du velger en offentlig- eller privat aktør som leverandør av din BPA-tjeneste.

Åpne på egen side

Vi utarbeider stillingsannonser i samarbeid med deg. Denne stillingsanonsen tar utgangspunkt i deg og dine behov og ønsker for en personlig assistent.

Det er du som bestemmer hvem som skal jobbe hos deg, men vi tar gjerne førstegangsintervju hos oss. På den måten kan vi kvalitetssikre at de som kommer videre til en samtale med deg er godt egnede kandidater.

Åpne på egen side

Vi har ikke assistentkasse som dekker reise eller aktiviteter for personlige assistenter. Ved reiser dekker vi matutgifter innenfor en gitt ramme.

Åpne på egen side

Vi benytter oss av et elektronisk vaktsystem som heter Planday. Her legges alle vaktplanene til dine personlige assistenter inn. Dette gir både deg som arbeidsleder, assistentene og oss i Unicare som arbeidsgiver full oversikt.

Planday finnes også som app slik at du alltid har planen tilgjengelig på telefonen.

Åpne på egen side

Turnusen utarbeides på bakgrunn av de arbeidsoppgavene og behovene en ønsker å få dekket. Det er derfor viktig at du som arbeidsleder er med i denne prosessen. For oss i Unicare er det viktig at arbeidsmiljøloven overholdes og at både den som mottar tjenester og assistentene er fornøyde med turnusen. Vi har full forståelse for at dette være vanskelig når man ikke har gjort det før. Vi kan derfor selvfølgelig hjelpe til med sette opp en god plan for deg. Vi har erfaring med å tilrettelegge alt fra 2 til 6 ukers turnuser.

Ta kontakt med oss – så ser vi på det sammen.

Åpne på egen side

Vi kan bistå deg som arbeidsledere på vår vakttelefon mandag til fredag kl. 08.00-16.00. Hvis det oppstår akutt sykdom utenom kontortid er det arbeidsleder ansvar for å dekke bemanningsbehovet.

Vi har imidlertid gode rutiner som både arbeidsledere og assistenter settes inn i. På den måten skal du kunne føle deg trygg  på at du vet hva du skal gjøre hvis det skulle oppstå noe utenfor våre åpningstider.

 

Åpne på egen side

Vi er opptatt av at du skal bli ivaretatt selv om din personlige assistent skulle bli syk eller skal avvikle ferie. Vi i Unicare har gode vikarordninger for både sykefravær, ferieavvikling og permisjoner og hjelper deg gjerne med dette.

For å sikre bemanning ved for eksempel sykdom eller ferieavvikling, har hver bruker faste vikarer som har fått opplæring der. Vi har også en vikarpool med andre assistenter som kan settes inn ved akutt behov.

Åpne på egen side