Søk

Unicare Røros

Velkommen til fagdag!

Torsdag 12. november arrangerer vi en fagdag om rehabilitering for å utveksle erfaringer mellom helsepersonell på tvers av tjenester og kommunegrenser.
I tillegg til innlegg i plenum om relevante tema som helsepedagogikk og kunnskapsbasert praksis, vil dagen inneholde workshops med fokus på ulike rehabiliteringstiltak i praksis. Mer detaljert informasjon om programmet kommer innen kort tid!
Tidspunkt:     Kl. 8.30 – 15.00.
Pris: 490,- inkl. lunsj, kaffe/te og frukt.
Påmelding: bodil.berg@unicare.no
NB! På grunn av koronasituasjonen har vi et begrenset antall plasser.

Program:

Del I    Plenum

Kl. 09.00: Velkommen til fagdag
✓ Rehabilitering sett fra ulike ståsted
✓ Innføring i kunnskapsbasert praksis
✓ Prosjektpresentasjon
Kl. 10.15: Hvordan få til brukermedvirkning i rehabilitering
✓ Eksempel på et erfaringsinnlegg med bruker og fagfolk
✓ Tilbakemeldinger fra pasienter og nyttige tips
11.00 Lunsj

Del II   Paralellsesjoner

Kl. 11.45-12.30:
Hjerte: Psykisk helse etter hjertehendelse
Lunge: Medisinsk utstyr ved lungesykdom
Kreft: Arbeid og helse
Kl. 12.30-13.15:
Hjerte: Optimal trening for hjertepasienter
Lunge: Lungedrenasje
Kreft: Hverdagsverktøy for god mental helse
Kl. 13.15-14.00:
Hjerte: Tankens kraft - kognitiv tilnærming
Lunge: Ernæring - "Når spisinga går tregt"
Kreft:  Funksjonell testing av fysisk kapasitet
Kl. 14.00: Takk for i dag og vel hjem!