Søk

Unicare styrker sin finansielle posisjon

Det er med glede at vi kan informere ansatte og forretningsforbindelser at Unicare nå kan fokusere fullt og helt på det aller viktigste – vårt samfunnsoppdrag.

Vårt oppdrag er å bidra til helsetjenesten i Norge med høy kompetanse, god kvalitet og dokumenterte resultater. For å oppnå våre langsiktige mål har det vært viktig å sikre en tilstrekkelig økonomisk plattform for fremtiden.

Obligasjonslånet på 350 millioner kroner som forfalt til betaling den 24. mars 2021 er nå tilbakebetalt. Som et ledd i denne refinansieringen kommer egenkapitalen til å bli betydelig styrket og gjeldsgraden tilsvarende redusert. G Square vil fortsatt være hovedeier.
Gjennom en betydelig innsats fra våre ansatte klarer Unicare som selskap seg gjennom pandemien, og fokuserer videre på å skape de beste helsetjenestene til de som trenger det.

Les mer om Unicare og våre eiere her.

Publisert:
26. mars, 2021