Søk

Rørosklinikken blir en del av Unicare

Sentralstyret i LHL har vedtatt å overlate driften av Rørosklinikken til Unicare, og det er med stor glede vi ønsker klinikken velkommen som en del av Unicare Rehabilitering.
Rørosklinikken blir en del av Unicare
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

– Vi er overbevist om at nye eiere av Rørosklinikken vil trygge både arbeidsplassene og styrke rehabiliteringstilbudet ved Rørosklinikken, sier Frode Jahren, generalsekretær i LHL.

Rørosklinikken er ledende innen rehabilitering i Midt-Norge og har tilbud spesielt tilrettelagt for deg som har hjerte-, lungesykdom eller er kreftsyk. Deres 74 ansatte representerer et bredt tverrfaglig miljø, noe som gjør klinikken med sine 100 døgnbehandlingsplasser til et ledende senter innen rehabilitering. Rørosklinikken tilhører spesialisthelsetjenesten og har avtaler med Helse Midt-Norge.

LHL har de siste årene styrket sitt behandlings- og rehabiliteringstilbud i Trondheim, i tråd med LHLs langsiktige satsing på byklinikker.

– Sett i lys av at vi ønsker å bruke mer tid og energi i Trondheim og andre storbyer, er det naturlig at vi overlater Rørosklinikken til eiere som har som sin strategi å videreutvikle døgnbasert rehabilitering, slik som Rørosklinikken tilbyr. LHL ønsker å behandle og rehabilitere pasienter innen hjerte, lunge og andre diagnoseområder nært der folk bor og jobber. Dette vil vi fortsette med, i kombinasjon med arbeidet som gjøres i våre 250 lokallag for å gi folk et bedre liv i hverdagen, sier Frode Jahren, generalsekretær i LHL.

Unicare overtar ansatte og driften fra og med 01.03.2019. LHLs lokallag beholder sine avtaler om bruk av bygg og fasiliteter.

Sentral rolle innen rehabilitering og lokalsamfunn

– LHL-klinikkene Røros har utfylt en svært viktig rolle som rehabiliteringsinstitusjon i LHL i alle disse årene. Klinikken tilbyr livsviktig rehabilitering til pasienter fra hele landet, og har også en sentral rolle i lokalsamfunn og nærområdet i fjellregionen. Det er jeg overbevist om at klinikken også vil gjøre i fremtiden, sier Frode Jahren.

I begynnelsen av august fikk Rørosklinikken fornyet sin CARF-akkreditering for tre nye år. Akkrediteringen er den høyeste anerkjennelsen en rehabiliteringsinstitusjon kan få gjennom CARF, som betyr at Rørosklinikken leverer tjenester på et høyt internasjonalt nivå, og at styringssystem, prosedyrer, ansatte, ledelse og organisasjon har kvalitetsstandarder som er svært høye i internasjonal og nasjonal sammenheng. CARF (Comission on Accreditation of Rehabilitation Facilities) er en internasjonal og uavhengig ideell organisasjon som akkrediterer tjenesteleverandører innen helse og omsorg.

Unicare vil videreføre og satse på Røros

– Vi gleder oss til å videreføre det gode arbeidet som ledelsen og ansatte ved klinikken har opparbeidet over mange år på Røros, sier konsernsjef Tom Tidemann i Unicare.

Unicare er en av Norges største helseforetak og leverer tjenester til stat, kommuner, bedrifter, forsikringsselskap og privatpersoner innenfor en rekke områder innenfor helse. Innenfor rehabilitering i spesialhelsetjenesten er vi i dag den største private aktøren med hele 8 rehabiliteringsvirksomheter som i hovedsak leverer tjenester for de regionale helseforetakene i form av offentlige rammeavtaler.

– Unicare har store ambisjoner på rehabiliteringsområdet og har som mål å utvikle det ledende fagmiljøet i Norge på tverrfaglig spesialisert rehabilitering. Overdragelsen av Rørosklinikken er et viktig ledd i vår strategi om å nå dette målet. Vi har stor nytte av å utvikle sterke fagmiljøer på tvers av våre rehabiliteringsvirksomheter. Overdragelsen av Rørosklinikken vil være en betydelig styrking av vårt fagligmiljø, spesielt innenfor hjerte- og lungesykdom og kreft, sier Tom Tidemann.

– Det vi er opptatt av nå, er å få til en trygg og god overgang for de ansatte ved Rørosklinikken. De fagansatte i klinikken har betydelig kompetanse innenfor sine fagområder. Unicare gleder seg til samarbeidet med de ansatte og til å bidra til å videreutvikle den kompetansen som kjennetegner Rørosklinikken, fortsetter Tidemann.

– Fremover vil vi jobbe for å inkludere de ansatte i vårt tverrfaglige og spesialiserte fagmiljø. Vi er overbevist at fagmiljøet på Røros vil tilføre Unicare verdifull erfaring og kompetanse. Samtidig skal vi gjøre det vi kan for å styrke fagmiljøet ytterligere gjennom tilgang på et enda større fagmiljø enn det de har i dag, understreker Tidemann.

Publisert:
15. januar, 2019