Søk

Borger AS har blitt en del av Unicare.

Unicare er i stadig utvikling og det er med stor glede vi nå kan ønske Borger velkommen som en del av Unicare familien, gjeldene fra 14 mai 2022. Ledelsen i Borger er svært positive til å bli en del av Unicare og vurderer at endringene i eierforholdet vil styrke Borgers posisjon i markedet og gjøre de mindre sårbare, også som arbeidsgiver. Endringene i eierforholdet innebærer ingen operasjonelle endringer for Borger AS. Eierne i Borger blir med videre og har kjøpt seg inn i Unicare med en eierandel.

Utfyllende tjenester innen psykisk helse og omsorg

Borger arbeider for å skape økt livskvalitet for mennesker med alvorlig psykisk lidelse eller psykiske helseproblemer, med eller uten tilleggsproblematikk som psykisk utviklingshemming, rus eller annen problematikk. Borger fortsetter med sitt fokus på denne brukergruppen og vil med Unicare på eiersiden videreutvikle eksisterende tilbud.

Borgers spisskompetanse og tjenesteområder passer godt inn i Unicare sin portefølje. Unicare tilbyr ikke de samme tjenesteområdene som Borger og ledelsen opplever at deres eksisterende tjenester sammen vil kunne styrke helheten innenfor leveranse av helse og omsorgstjenester, og derav utvikle selskapet Unicare i fremtiden.

Bygger videre på etablert kompetanse

Under salgsprosessen har ledelsen i selskapene blitt godt kjent, og man opplever hverandre som svært engasjerte hvor begge parter brenner for kvalitet og det faglige innholdet i tjenestene man leverer med et verdigrunnlag som resonerer godt med hverandre. Endringene i eierforholdet innebærer ingen operasjonelle endringer for Borger AS eller endringer i vilkårene for de ansatte. Herman Henrik Bay fortsetter i stillingen som administrerende direktør.

«Unicare sin filosofi i oppkjøp er å få med seg den etablerte kompetansen ved at ledelsen og de øvrige ansatte blir med i den videre driften og utviklingen av selskapet. Det er jo dette kompetansehuset Unicare kjøper. Partene vil alltid ha noe å tilføre hverandre – opplevelsen av vinn-vinn skal være en motivator for alle» sier konsernsjef i Unicare Knut Øversjøen.

Om Borger

Borger AS er et botilbud for mennesker med psykiske lidelser og rusproblematikk. Vi har i dag 400 ansatte og 75 beboere som bor på 5 forskjellige avdelinger.

Borgers bo- og oppfølgingstjenester tilbys til norske kommuner og har avtaler med 17 forskjellige kommuner. Alle kommuner er etter helse- og omsorgstjenesteloven pålagt å tilby botilbud for innbyggere med alvorlige psykiske lidelser. Borger jobber tett opp mot distriktspsykiatrisk senter (DPS), sykehusavdelinger, fastlegene, ruskonsulenter, NAV, bydeler og kommuner.

Borger driftes fra fem forskjellige lokasjoner på Østlandet, med ca. 98 tilgjengelige sengeplasser. Disse tilbys på Klekken i Hønefoss, Paulsrud i Vestre Toten kommune, Hvalheim i Hole kommune, Hof i Holmestrand kommune og Petershagen i Østre Toten kommune.
Se mer på borger.no.

Pressekontakt

Knut Øversjøen
Konsernsjef Unicare
knut.oversjoen@unicare.no
908 60 619

Herman Henrik Bay
Administrerende direktør Borger
herman@borger.no
906 11 078

Trine Sjøvold
Konserndirektør forretningsprosesser & prosjekt Unicare
trine.sjovold@unicare.no
934 28 819

Vidar Johansen
Utviklings- og markedssjef Unicare
vidar.johansen@unicare.no
977 80 722

Publisert:
23. mai, 2022