Søk

Oslo kommune har tildelt Unicare Fyrstikkallèn Dagsenter ny kontrakt

Unicare Bo & Omsorg har signert ny avtale med Oslo kommune om kjøp av dagsentertjenester til personer over 18 år med utviklingshemming.

Unicare Fyrstikkallèen Dagsenter er et dagtilbud som ivaretar brukernes funksjons- og mestringsevne, selvstendighet, deltakelse og livskvalitet. Med vår visjon Mot til å Mestre jobber vi med aktiv habilitering og bistand etter verdiene «Engasjert, Kompetent, Respektfull».

 

I Unicare Bo & Omsorg er vi stolte av å bli nr. 2 av 9 tilbydere i konkurransen med blant annet følgende tilbakemelding:
«Unicare Bo & Omsorg sitt tilbud utmerker seg ved å være blant de tilbudene som best gir konkrete og relevante eksempler på hvordan de vil utforme og utføre dagsentertjenestene i det daglige. Dette gjør de blant annet ved å gi eksempler som viser hvordan de vil tilpasse tjenestene og aktivitetene til brukergruppens ulike behov og utfordringer, og hvordan de arbeider systematisk med metode, motivasjon og tilrettelegging. Dette underbygger og sannsynliggjør beskrivelsene i tilbudet, og viser god forståelse for tjenesten og brukergruppen. I tillegg har de gjennomgående lagt ved relevant dokumentasjon som rutiner, kartleggingsverktøy og planer. De får derfor full skår under indikatoren faglig tilnærming og utforming av tjenesten»

 

Vi restaurerer nå lokaler i Fyrstikkalléen 20 med nye og spennende fasiliteter som blant annet:

 • Helsehage tilrettelagt for fysiske og mentale stimuli
 • Ulike sanserom
 • Kinosal
 • Jobbklubben med tilbud om arbeidsrettede aktiviteter
 • Verksted
 • Aktivitetsrom og trivelige fellesarealer
 • Gymsal

 

I tillegg har vi utarbeidet en Aktivitetsmeny med flotte opplevelser med besøk til våre rehabiliteringsinstitusjoner gjennom hele året. Her tilbys bland annet:

 • Bassengaktivitet i varmtvannsbasseng
 • Uteaktivitet i funksjonsfremmende aktivitespark
 • Aktivitet i moderne treningsfasiliteter
 • Bevegelsesglede med musikk
 • Turaktivitet langs Oslofjorden kyst

I aktivitetene deltar kvalifisert og spesialisert personell fra rehabiliteringssentrene.

 

Oppstart av kontrakten er 01. april med 75 plasser.
I dag har dagsenteret kapasitet til 35 brukere i Fyrstikkalléen 19.
Vi ønsker nye og eksisterende brukere hjertelig velkommen til et nytt og spennende dagsentertilbud i rolige og landlige omgivelser sentralt i Oslo.

For mer informasjon om Unicare Fyrstikkaléen Dagsenter:
Ellen Foss Lolland, Driftsdirektør Unicare Bo & Omsorg
Telefon: 982 56 611
Mail: ellen.lolland@unicare.no 

Se mer informasjon om vårt dagsentertilbud her

Publisert:
01. februar, 2021