Søk

Kontaktinformasjon til Unicares tidligere sykehjem og bedriftshelsetjeneste

Informasjon om sykehjem

Som kjent valgte Unicare å selge sine fem sykehjem samlet til Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg (SDL) november 2019. Overtakelsesdato ble satt til 1.januar 2020.

Dette gjaldt følgende sykehjem: Hovseterhjemmet, Manglerudhjemmet, Fagerborghjemmet, Smestadhjemmet og St.Hanshaugen. Sistnevnte sykehjem ble tatt over av LHL etter anbudskonkurranse forespeilet ideele leverandører.

Informasjon om bedriftshelsetjeneste

Den 3. februar 2020 ble også vår bedriftshelestjeneste solgt. Nye eiere her er Agil Helse og ny hjemmeside er www.agilhelse.org

Publisert:
26. mars, 2020